Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Panevėžio apygardos teismas
lt
En

Prašymų ir skundų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, nagrinėjimo tvarka

ASMENŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ, NESUSIJUSIŲ SU TEISINGUMO VYKDYMU, NAGRINĖJIMO TVARKA

Asmenų prašymai bei skundai, kurie nėra tiesiogiai susiję su proceso įstatymų reglamentuota bylos nagrinėjimo tvarka, nagrinėjami pagal Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779), Viešojo administravimo įstatymą (Žin., 1999, Nr. 60-1945) bei teismo pirmininko 2016 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-16 patvirtintas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Panevėžio apygardos teisme taisykles.

Asmuo prašymą/skundą dėl teismo personalo ar teisėjo veiksmų, tiesiogiai nesusijusių su proceso įstatymų reglamentuota bylos nagrinėjimo tvarka, pateikia 205 kabinete. Asmuo žodžiu gali pateikti prašymą, kurį galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar teismo interesų. Į žodinius prašymus neteikiamas rašytinis atsakymas. Jei žodinis prašymas negali būti išnagrinėtas nedelsiant, asmuo turi pateikti rašytinį prašymą.

Asmenų rašytiniai prašymai/skundai išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo jų gavimo teisme dienos. Atskirais atvejais teismo pirmininkas šį terminą gali pratęsti. Jeigu prašymo/skundo nagrinėjimas nepriskirtinas teismo kompetencijai, jis persiunčiamas kitai institucijai, kuri jį turi nagrinėti.

Apygardos teismo atsakymas dėl prašymo/skundo gali būti skundžiamas administracinės veiklos priežiūros tvarka Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui.

 

Atkreipiame dėmesį, kad teismo darbuotojai ir teisėjai teisinių konsultacijų neteikia.