Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Panevėžio apygardos teismas
lt
En

Veiklos sritys

 

Teismas yra valstybės valdžios institucija, vykdanti teisingumą Lietuvos Respublikoje. 

 

Panevėžio apygardos teismas pirmąja instancija nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas, įstatymo priskirtas jo kompetencijai, o apeliacine tvarka – skundus dėl neįsiteisėjusių apylinkių teismų nuosprendžių, sprendimų, nutarčių ir nutarimų.

Panevėžio apygardos teismo, kaip pirmosios instancijos teismo, kompetencijai yra priskirtos civilinės bylos:

a) kuriose ieškinio suma didesnė kaip šimtas tūkstančių eurų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo;

b) dėl autorinių neturtinių teisinių santykių;

c) dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių;

d) dėl bankroto ir restruktūrizavimo, išskyrus bylas dėl fizinių asmenų bankroto;

e) kuriose viena šalis yra užsienio valstybė;

f) pagal ieškinius dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo;

g) pagal ieškinius dėl juridinio asmens veiklos tyrimo;

h) dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginimo;

i) kitos civilinės bylos, kurias pagal įstatymus kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja apygardos teismai (Civilinio proceso kodekso 27 straipsnis).

Panevėžio apygardos teismas yra pirmoji instancija baudžiamosioms byloms, kuriose asmenys kaltinami padarę sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, išskyrus Baudžiamojo proceso kodekse nurodytas bylas, taip pat byloms, kuriose kaltinamieji nusikalstamos veikos padarymo metu buvo Respublikos Prezidentas, Seimo ar Vyriausybės nariai, Konstitucinio Teismo teisėjai, teisėjai ar prokurorai.