Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Panevėžio apygardos teismas
lt
En

Apie teismą

 

 

Panevėžio apygardos teismas yra vienas iš penkių Lietuvos Respublikoje veikiančių apygardų teismų, pirmąja instancija nagrinėjančių civilines ir baudžiamąsias bylas, įstatymų priskirtas jo kompetencijai, bei apeliacine instancija nagrinėjančių bylas dėl apylinkių teismų sprendimų, nuosprendžių, nutarčių, nutarimų ir įsakymų, taip pat atliekančių kitas jų kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

      
Panevėžio apygardos teismas pradėjo veikti 1995 m. sausio 1 dieną. Nuo jo įsteigimo iki 2008 m. spalio 25 d. teismo pirmininko pareigas ėjo Tomas Zdanavičius, 2008 m. spalio 26 d. šias pareigas perėmė Valdas Petras Meidus, nuo 2013 m. lapkričio 11 d. iki 2017 m. lapkričio 9 d. teismui vadovavo Artūras Ridikas.
 
Nuo 201... teismui vadovauja Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu į pirmininko pareigas paskirtas... .*
 
Teisme yra du skyriai – Baudžiamųjų bylų (pirmininkas – Sigitas Bagdonavičius) ir Civilinių bylų (pirmininkas – Laimantas Misiūnas). Teisme dirba aštuoniolika teisėjų, teismo pirmininko ir skyrių pirmininkų patarėjai, teisėjų padėjėjai, posėdžių sekretoriai.
 
Teisme veikia Raštinės skyrius, Finansų ir apskaitos skyrius, Ūkio skyrius, Informacinių technologijų skyrius, Archyvo skyrius.

 

* Bus papildyta LR Prezidentei pasirašius paskyrimo dekretą.