Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Panevėžio apygardos teismas
lt
En

Bylinėjimosi išlaidų sumokėjimas


Žyminis mokestis mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą:     
                                                                                                                                                                                                                                       

Gavėjas                     Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752

Sąskaitos numeris     LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000

Mokėjimo paskirtis:   „žyminis mokestis“

Įmokos kodas            5660

Bylos nagrinėjimo išlaidos, priteistos valstybei, mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą:  

Gavėjas                     Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752

Sąskaitos numeris     LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000

Mokėjimo paskirtis:   „bylinėjimosi išlaidos“

Įmokos kodas            5662

 

DĖMESIO!

         Vadovaudamiesi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. (20.2-06)R-9589 dėl baudų už administracinius teisės pažeidimus mokėjimo SEPA formatu ir atsižvelgdami į tai, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. buvo pereita prie SEPA bendros mokėjimų eurais Europos ekonominės erdvės šalyse,

         I N F O R M U O J A M E, kad atsižvelgiant į nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusius mokėjimų pavedimų pakeitimus, atliekant mokėjimo pavedimą banke, nebeliko galimybės nurodyti su Žyminio mokesčio mokėjimu susijusių duomenų.

        Todėl besikreipiantiems į teismą asmenims atliekant žyminio mokesčio pavedimą būtina nurodyti VMI įmokos kodą ir papildomoje skiltyje (daugelyje bankų vadinama „Unikalus mokėjimo kodas“) įrašyti informaciją, pagal kurią galima būtų nustatyti, už kokią bylą mokamas žyminis mokestis (tiek, kiek leidžiama nurodyti ženklų):

  1. Dviejų skaičių teismo kodą (patvirtintas Teisėjų tarybos 2006 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 13 P-475 „Dėl numerių suteikimo teisminio proceso byloms Lietuvos Respublikos teismuose taisyklių, teismų kodų sąrašo patvirtinimo“ ir Teismų tarybos 2004 m. spalio 8 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą) raštvedybos ir archyvų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“);
  2. Kitos bylos šalies pavadinimą / vardą, pavardę (šie duomenys gali būti trumpinami tiek, kad būtų įmanoma identifikuoti asmenį);
  3. Jeigu žyminis mokestis mokamas už kitą asmenį (pavyzdžiui, advokatas moka už savo klientą), asmens, už kurį atliekamas mokėjimas, duomenys (vardas / pavardė / pavadinimas / asmens arba JAR kodas) turi būti nurodyti mokėjimo pavedimo skiltyje (-yse) apie pradinį mokėtoją. Jei tokios galimybės nėra – pirmiau nurodytoje mokėjimo pavedimo papildomoje skiltyje „Unikalus mokėjimo kodas“.

        Dėl sudėtingų mokėjimo pavedimo formavimo operacijų siūlome vengti bendrų mokėjimų už kelis asmenis (bylas). Geriausia būtų atlikus mokėjimą, atspausdinti mokėjimo pavedimą (originalą) ir jį pateikti teismo raštinei kartu su procesiniais dokumentais.

        Mokėjimo pavedimų formavimo atskiruose bankuose pavyzdžius galite rasti čia.

  

Teismui kartu su procesiniais dokumentais, kurie apmokestinami žyminiu mokesčiu, pateikiamas sumokėto žyminio mokesčio kvito originalas.

Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą rekomenduojama pateikti teismui (205 kab.).