Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Panevėžio apygardos teismas
lt
En

2010 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

 
2010 m. metinis (paskelbta 2010-06-02)
 
1. Finansinės būklės ataskaita
2. Veiklos rezultatų ataskaita
3. Pinigų srautų ataskaita
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita
5. Aiškinamasis raštas
Priedai:     1. Informacija pagal veiklos segmentus
               2. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
               3. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
               4. Pastabos apie ilgalaikį materialųjį turtą
               5. Pastabos apie turtą, atsirandantį iš nuomos (1)
               6. Pastabos apie turtą, atsirandantį iš nuomos (2)
               7. Atsargos
               8. Informacija apie išankstinius apmokėjimus
               9. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas
             10. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
             11. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai
             12. Finansavimo sumų likučiai
             13. Finansinė nuoma
             14. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
             15. Grynasis turtas
             16. Socialinių įmokų sumos pagal atskirą socialinę įmoką
             17. Kitos pajamos
             18. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
             19. Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje "Kitos pajamos", detalizavimas
             20. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
             21. Perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo poveikis
             22. Reikšmingų sumų "Perėjimo nuo anksčiau taikytos politikos prie VSAFAS..." lentelėje detalizavimas
             23. Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas
             24. Finansinės būklės ataskaita ataskaitinio laikotarpio pradžioje
             25. Nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
             26. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
             27. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pradžioje
             28. Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį pradiniai likučiai
             29. Informacija apie kai kurias mokėtinas sumas ataskaitinio laikotarpio pradžioje
             30. Socialinių įmokų sumos pagal atskirą socialinę įmoką ataskaitinio laikotarpio pradžioje
             31. Grynojo turto pokyčių ataskaita ataskaitinio laikotarpio pradžioje
             32. Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
             33. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pradžioje
             34. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus ataskaitinio laikotarpio pradžioje
             35. Finansavimo sumų likučiai ataskaitinio laikotarpio pradžioje
 
 
2010 m. III ketvirtis (paskelbta 2010-11-22)
 
 
 
2010 m. I pusmetis (paskelbta 2010-08-10)
 
1. Finansinės būklės ataskaita
2. Veiklos rezultatų ataskaita
3. Aiškinamasis raštas
 
 
2010 m. I ketvirtis (paskelbta 2010-07-23)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naujienų prenumerata

Kontaktai žiniasklaidai

Teismo pirmininko padėjėja (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene)

Jolita Gudelienė

Tel. (8 45) 454 555

El. p. jolita.gudeliene@teismas.lt